Zasady eksploatacji osuszaczy powietrza


Podstawowe zasady eksploatacji sprężarkowych osuszaczy kondensacyjnych:

urządzenia te przeznaczone są do osuszania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach
(zamknięte drzwi oraz okna),
należy przestrzegać minimalnej odległości od ścian (zwykle 0,2÷0,5 m),
ustawienie urządzenia na środku pomieszczenia zwiększa jego efektywność,
nie ustawiać osuszacza w pobliżu źródeł ciepła,
nie kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów,
nie zasłaniać wlotu oraz wylotu powietrza z osuszacza,
używać osuszacz w zakresie temperatur zgodnym z instrukcją obsługi,
zaleca się magazynowanie oraz transportowanie ich w pozycji identycznej z pozycją roboczą,
nie jest możliwe uzyskanie parametrów powietrza, przy których punkt rosy leży poniżej 2-5°C.


Poniższy schemat przedstawia prawidłową eksploatację osuszaczy kondensacyjnych.


Sposób eksploatacji - osuszacze kondensacyjne.


Podstawowe zasady eksploatacji osuszaczy adsorpcyjnych:

urządzenia przeznaczone są do osuszania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach,
możliwość instalacji osuszacza w pomieszczeniu osuszanym oraz poza nim,
poprzez kanały należy odprowadzić wilgotne powietrze na zewnątrz osuszanego pomieszczenia,
należy zastosować możliwie najkrótszą instalację kanałów,
należy zastosować kanały wykonane ze stali nierdzewnej,
nie zasłaniać wlotu oraz wylotu powietrza z osuszacza.