Certyfikat ISO

Warunki korzystaniaRegulamin wykorzystywania logo i materiałów marketingowych firmy

Dantherm Sp. z o.o.Niniejszy regulamin został stworzony, aby wskazać partnerom biznesowym Dantherm Sp. z o.o. właściwe formy i zasady korzystania z naszych materiałów marketingowych, znaków towarowego i firmowego.

Nasze materiały takie, jak: fotografie, projekty katalogów, strona internetowa, filmy, wzory opakowań, itp. korzystają z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U.2006.90.631 ze zm.], na mocy, której przysługuje nam prawo do korzystania i rozpowszechniania tych materiałów.


I. Znak firmowy Master Climate Solutions


Poniższy znak Master Climate Solutions jest znakiem firmowym grupy MCS,
do której należy Dantherm Sp. z o.o.Logo to może być wykorzystywane przez partnerów biznesowych MCS wyłącznie w celach informacyjnych i winno uzupełniać treści dotyczące producenta urządzeń - grupy MCS oraz treści promocyjne dotyczące urządzeń produkowanych przez grupę MCS; nie należy go stosować w połączeniu z produktami, dla których nie zostało ono przeznaczone; należy stosować kolorystykę, proporcje jak wyżej a maksymalne dopuszczalne rozmiary znaku nie mogą przekraczać wymiarów: 134 x 48 pikseli; znak ten nie może być stosowany, jako główny element nagłówka strony internetowej, nie może być też głównym elementem prezentacji graficznej (layout’u) strony.


II. Wykorzystanie fotografii, publikacji, grafiki, itp. w celu zamieszczenia

na stronach internetowych partnerów biznesowych


  1. MCS jest podmiotem uprawnionym z tytułu praw autorskich do wszystkich materiałów zamieszczanych w witrynie mcsworld.com oraz pod regionalnymi domenami „masterheaters”, w tym m.in. projektu strony, fotografii, artykułów, instrukcji obsługi, katalogów, schematów, opisów, itp. Nielegalne kopiowanie, skanowanie i rozpowszechnianie tych materiałów, stanowi naruszenie praw autorskich.
  2. MCS zezwala partnerom biznesowym na wykorzystanie materiałów marketingowych na ich własnych stronach internetowych pod warunkiem, że będą to materiały pobrane z zakładki ”Gold Club”- katalog: Materiały do pobrania, znajdującej się na stronie mcsworld.com i dostępnej za pomocą hasła.
  3. Przekazanie partnerowi hasła dostępu do ”Gold Club” jest równoznaczne z udzieleniem mu zgody na wykorzystanie znajdujących się tam materiałów marketingowych.
  4. Wszystkie zamieszczone w katalogu: Materiały do pobrania z zakładki ”Gold Club" fotografie i grafiki mogą być wykorzystane wyłącznie w celu udzielania właściwej informacji klientom na temat produktów firmy MCS.
  5. Partner biznesowy MCS nie jest uprawniony do przekazywania materiałów marketingowych osobom trzecim bez uprzedniej zgody pisemnej MCS.
  6. Istnieje możliwość zamieszczenia przez partnerów biznesowych MCS na swoich stronach internetowych i materiałach promocyjnych, artykułów, do których prawa autorskie przysługują MCS, pod warunkiem, że podany zostanie aktywny link do strony, z której został on pobrany oraz informacja: „Artykuł udostępniony za zgodą Dantherm Sp. z o.o. ”
  7. Filmy promocyjne, do których prawa autorskie przysługują MCS mogą być wykorzystywane do promocji produktów z oferty MCS pod warunkiem, że zostanie podane źródło pochodzenia nagrania (link do strony MCS lub przekierowanie bezpośrednio do strony i profilu MCS w witrynie YouTube).
  8. Zabronione jest kopiowanie całej zawartości lub fragmentów stron internetowych należących do MCS.
  9. MCS uprawniony jest do wypowiedzenia w każdym czasie uprawnień wynikających z niniejszego regulaminu w stosunku do partnerów biznesowych, którzy naruszają jego postanowienia. Partner biznesowy zobowiązany jest wówczas do usunięcia wszystkich wykorzystanych dotychczas materiałów marketingowych MCS.
  10. Podmioty, które zakończyły współpracę z MCS automatycznie tracą uprawnienia opisane w pkt. 2-7 Regulaminu.


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących powyższego regulaminu lub konieczności uzyskania zgody na przekazywanie materiałów marketingowych osobom trzecim prosimy o kontakt.

Dantherm Sp. z o. o.

e-mail: office@mcs-ce.pl

tel. 061 654 40 00