Osuszanie oraz jego metody

Osuszanie powietrza jest procesem polegającym na zmniejszeniu ilości pary wodnej zawartej w powietrzu poprzez zastosowanie odpowiednich metod.

Bezpośrednie usunięcie wilgoci z powietrza może nastąpić przez:

Obniżenie temperatury powietrza poniżej punktu rosy, co powoduje wykraplanie się wody, jest to tak zwana metoda kondensacyjna. Zjawisko to można zaobserwować np. po wyciągnięciu schłodzonego napoju z lodówki, kiedy w szybkim czasie opakowanie zaczyna pokrywać się rosą. Dzieje się tak dlatego, że temperatura powietrza będącego w bezpośredniej bliskości opakowania zaczyna spadać poniżej temperatury punktu rosy. Metoda ta stosowana jest w osuszaczach z układem chłodniczym.

Pochłanianie lub wiązanie pary wodnej przez substancje higroskopijne to metoda sorpcyjna. Jest ona powszechnie stosowana w postaci woreczków wypełnionych sorbentami w postaci kryształków lub kulek umieszczanych np. w obudowach komputerów, w opakowaniach produktów wrażliwych na wilgoć.


W praktyce stosuje się następujące metody osuszania powietrza:

ogrzewanie i wentylacja
jest to najczęściej stosowana metoda, jednak jest ona mało skuteczna i nieekonomiczna,

osuszanie kondensacyjne
polega na wykropleniu pary wodnej z powietrza, jest to metoda bardziej skuteczna i ekonomiczna
od ogrzewania połączonego z wentylacją,

osuszanie sorpcyjne (adsorpcyjne i absorpcyjne)
polega na usunięciu wody z powietrza poprzez pochłanianie, metoda ta jest najbardziej skuteczna.


W zależności od sposobu pracy rozróżnia się osuszanie:

w obiegu zamkniętym
gdy nie zachodzi wymiana osuszanego powietrza z powietrzem zewnętrznym,
np. osuszanie pomieszczeń osuszaczem kondensacyjnym

w obiegu otwartym
gdy zachodzi częściowa lub całościowa wymiana objętości osuszanego powietrza z powietrzem zewnętrznym,
stosowane głównie w systemach klimatyzacyjnych

Ważne terminy:

Punkt rosy - jest to temperatura, przy której z powietrza o oznaczonej temperaturze wyjściowej i określonej wilgotności, następuje wytrącanie się kropel wody. W momencie gdy powietrze jest w 100% nasycone nie jest w stanie pochłaniać więcej wilgoci, a dalsze obniżenie temperatury spowoduje wykraplanie się wody na powierzchniach o temperaturze zbliżonej do tej, w jakiej następuje nasycenie 100%

Kondensacja pary wodnej - jest to przejście pary wodnej zawartej w powietrzu ze stanu gazowego w ciekły (wykraplanie, skraplanie) lub stały (szronienie, resublimacja).

Substancja higroskopijna - może to być roztwór wodny chlorku wapnia i chlorku magnezu, roztwór chlorku litu, żel krzemionkowy (silikażel), chlorek potasowy, aktywowane aluminium, chlorek wapnia, sole chlorku litu i bromku litu.