Budowa osuszaczy kondensacyjnych

Ze względu na rodzaj zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, osuszacze kondensacyjne można podzielić według następujących kryteriów:

a) rodzaj sprężarki:
ze sprężarką tłokową,
ze sprężarką rotacyjną,

b) sposób odszraniania:
gorącymi gazami,
przez wyłączenie sprężarki,
przez wyłączenie sprężarki i wentylatora,

c) przeznaczenie:
do gospodarstw domowych,
basenowe,
profesjonalne,

d) rodzaj organu dławiącego:
kapilara,
termostatyczny zawór rozprężny,

e) rodzaj wentylatora:
osiowy,
promieniowy,

f) rodzaj wymienników:
lamelowe,
wężownice,

g) rodzaj obudowy:
metalowe,
metalowo-tworzywowe,
tworzywowe.
Przykładem konstrukcji osuszacza kondensacyjnego jest urządzenie MASTER DH 42, w którego skład wchodzą:

sprężarkowy układ chłodniczy, zbudowany z następujących elementów:
sprężarka rotacyjna (1), blok wymienników lamelowych (2), kapilara (3),
filtr (4), elektrozawór (5), rury miedziane (6),
wentylator osiowy (7),
elektroniczny układ sterujący (8),
zbiornik kondensatu (skroplin) (9),
filtr powietrza (10),
układ elektryczny.